Leidsedartbond.nl

Dartbond Regio Leiden

Leidse Dartbond – Terug naar de basis

2 min read

Op 1 december 2017 werd na vele gesprekken en een aantal vergaderingen de Leidse Dartbond een feit. Onze doelstelling is grotendeels gelijk aan die van de meeste andere (onafhankelijke) dartbonden namelijk de beoefening van en de belangstelling voor de dartssport bevorderen. In ons geval willen we dat vooral doen in de Leidse regio.

De Leidse Dartbond bestaat uit een groep vrijwilligers (van o.a de Leidse Dart Vereniging) die zich al geruime tijd bezighouden met de dartsport en alles daarom heen. Het was dan ook maar een kleine stap naar het organiseren van een eigen dartscompetitie.

Waarom een nieuwe dartbond? De DBBR is toch ook al actief in de Leidse Regio? Los van het kleinere doelgebied en de lagere contributie is er nog een wezenlijk ander verschil tussen de DBBR en de LDB. Slechts iets meer dan 20% van de inkomsten uit de jaarlijkse contributie (ruim 50.000 euro) komt ten goede aan de leden van de DBBR. Het overgrote deel van de contributie wordt uitgegeven aan bestuurskosten, personeelskosten. (salaris, belastingen, administratiekosten enz) en de afdracht aan de NDB. Wat ons betreft schiet je dan je doel volledig voorbij.

Het is niet uit te leggen dat de bestuurskosten (het DBBR bestuur bestaat uit vrijwilligers) hoger zijn dan de begroting voor bijvoorbeeld de jeugd. Tijdens de ALV van april van dit jaar werd de aanwezige leden op het hart gedrukt dat wanneer de contributie niet zou worden verhoogd, de DBBR de facturen niet meer kon betalen. Het voortbestaan van de DBBR lag dus volledig in de handen van de 40 aanwezige leden die niets anders konden dan voor de contributieverhoging stemmen.

Van communicatie van het DBBR bestuur naar de leden is geen sprake, na de Algemene Ledenvergadering verscheen er tot op heden geen woord op de DBBR website. Zo zullen de teamcaptains wellicht pas bij het inschrijven voor het nieuwe seizoen zien dat de contributie met 5 euro is verhoogd.

Bovenstaande geeft ons (het bestuur van de Leidse Dartbond) extra motivatie om het anders te doen, de kosten voor een dartscompetitie kunnen drastisch omlaag en de (lage) contributie zal volledig ten goede komen aan de leden en de (darts)activiteiten van de Leidse Dartbond.

Aanmelden voor de competitie van de Leidse Dartbond kan tot 1 september a.s. Kijk voor alle informatie op https://leidsedartbond.nl

Let’s play LDB!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Leidse Dartbond.